Utylizacja tonerów i tuszy

Skup tonerów i tuszy

Karta Przekazania Odpadu – jest to pismo urzędnicze, który jest potwierdzeniem, że firma w sposób należyty i zgodny z prawem, oddała odpad, przekazując go adekwatnemu organowi. Odpadem nazywamy substancje i przedmioty, których posiadacz zobligowany jest do pozbycia się. W życiu codziennym obowiązują odpowiednie formy prawne, nakazujące podmiotowi wytwarzającemu odpad, do odpowiedniego postępowania. Każda firma, która wytwarza odpad zmuszona jest do wystawienia Karty Przekazania Odpadu w chwili oddania go do następnego posiadacza. Dokument ten jest dowodem potwierdzającym, a jego ścisłe wytyczne są w załączniku nr 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z 14 lutego 2006r. Odpady podzielone są na zwykłe oraz niebezpieczne. W drugim przypadku wystawiając Kartę przekazania odpadu trzeba pamiętać o wpisaniu do tego pisma nr rejestracyjnego samochodu, w jakim transportowane będą odpady niebezpieczne. Transport takich surowców jest prawnie uregulowana i traktowana jako ” transport materiałów niebezpiecznych” Należy zapoznać się ze specyfikacją odpadów, gdyż w większości wypadków słowo niebezpieczne może kojarzyć się z materiałami wybuchowymi, środkami chemicznymi itp. Niemniej jednak materiałem niebezpiecznym, może być chociażby pusty toner z drukarki. www.puste.info